CROQUISTEGNING 2022

Tegnetimerne er åbne for alle.

Vi tegner en aften om ugen kl. 18.30 til 20.30, skiftevis mandag og tirsdag. Vi tegner mandag i ulige uger og tirsdag i lige uger. Ingen undervisning. Du kan deltage en gang eller mange gange, men tilmelding er nødvendig. Kontant betaling pr. gang: 50 kr., ved dobbeltmodel dog 70 kr,

Vi søger også modeller.

Tilmelding som tegner eller som model hos Torben på tlf. 70 70 23 23.

Croquis